۰۱ خرداد ۱۴۰۱

msds چیست و msds های مواد

MSDS چیست ؟ اکثر مواد شیمیایی ای که در صنعت یا ازمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرند، خطرات مختلفی دارند. MSDS یا برگه اطلاعات ایمنی مواد […]
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

مواد کشف یا جداسازس شده توسط جابر ابن حیان

جابر ابن حیان یکی از دانشمندان مهم در ایران و جهان است که در دوره زندگی خود کار های مفید زیادی انجام داده شاید جاب است […]
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

قوی ترین اسید های جهان

 اسیدهای قوی که شما باید آنها را بشناسید هیدروکلریک اسید (HCl)  نیتریک اسید (HNO3) سولفوریک اسید (H2SO4) هیدرو برمیک اسید (HBr) هیدرو آیدودیک اسید (HI) پرکلریک […]
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

نام قدیمی ترکیب های شیمیایی

نیتریک اسید =جوهر شوره سولفوریک اسید =جوهر گوگرد، روغن زاج کلریدریک اسید =جوهر نمک استیک اسید= جوهر سرکه فرمیک اسید=جوهر مورچه بنزوئیک اسید= جوهر حسن لبه […]
×