۰۱ خرداد ۱۴۰۱

msds چیست و msds های مواد

MSDS چیست ؟ اکثر مواد شیمیایی ای که در صنعت یا ازمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرند، خطرات مختلفی دارند. MSDS یا برگه اطلاعات ایمنی مواد […]
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

مواد کشف یا جداسازس شده توسط جابر ابن حیان

جابر ابن حیان یکی از دانشمندان مهم در ایران و جهان است که در دوره زندگی خود کار های مفید زیادی انجام داده شاید جاب است […]
×