۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

قوی ترین اسید های جهان

 اسیدهای قوی که شما باید آنها را بشناسید هیدروکلریک اسید (HCl)  نیتریک اسید (HNO3) سولفوریک اسید (H2SO4) هیدرو برمیک اسید (HBr) هیدرو آیدودیک اسید (HI) پرکلریک […]
×